|

Kenali FST USIM
Bangunan Makmal Pelbagai Guna, FST

Senarai Kursus di FST

 • Bioteknologi Makanan
 • Sains Aktuari & Pengurusan Risiko
 • Matematik Kewangan
 • Keselamatan & Jaminan Maklumat
 • Teknologi Kimia Industri
 • Fizik Gunaan


Senarai Fakulti di USIM

 • Fakulti Pengajian Quran & Sunnah
 • Fakulti Kepimpinan & Pengurusan
 • Fakulti Syariah & Undang-Undang
 • Fakulti Ekonomi & Muamalat
 • Fakulti Sains & Teknologi
 • Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
 • Fakulti Pengajian Bahasa Utama
 • Fakulti Pergigian